Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2006

Store-Dal i Skjeberg - et gravfelts historie

Horisontalstratigrafi – studiet av en gravplass’ spatielle organisering over tid – har vært et lite påaktet problemfelt innenfor norsk jernalderarkeologi, selv om det finnes eksempler på arbeider der emnet har vært behandlet (for eksempel Resi 1986, Lillehammer 1996). En vesentlig årsak til det er øyensynlig at antallet totalundersøkte gravplasser er svært begrenset. Derfor har også de horisontalstratigrafiske analysene oftest vært begrenset til nokså generelle vurderinger av den rent kronologiske siden av saken, der jernalderens gravplasser mer eller mindre eksplisitt har vært oppfattet som homogene størrelser som fra et romlig utgangspunkt suksessivt utvides i én himmelretning, slik at man får et mønster der de eldste gravene finnes samlet på én del av gravplassen og de yngste på en annen.

Jeg tror det ligger vesentlige innsikter i en slik modell, men samtidig at den er for enkel. En hovedinnvending er at modellen ikke tar hensyn til andre faktorer enn de kronologiske. I deler av Ska…

Tingvatn - gravplass og tingsted

Tingvatnfeltet i Hægebostad kommune er ett av de mest fascinerende fornminneområdene i Vest-Agder. Det er samtidig et av de mest verdifulle. På den flate monen her ligger én rektangulær og tre runde steinsettinger, og et titalls gravhauger. Folketradisjonen har meget å berette om fornminnene på Tingvatn. Særlig steinsettingene har gitt opphav til mange sagn.

Arkeologenes nøkterne dom over monumentene på Tingvatn er at de er gravminner – riktignok uvanlige sådanne – fra jernalderen. Hvor gamle de er, er usikkert. Antagelig er de fra de første århundrene av vår tidsregning, men det er ingenting i veien for at deler av feltet kan gå helt tilbake til bronsealderen.

Men i folketradisjonen er Tingvatn akkurat det som navnet sier at det er: et tingsted fra riktig gamle dager, fra den gangen bøndene selv dømte på tinget. Mange steder, både i Norge og Sverige, kalles runde steinsetninger for ”dommerringer”, og det er sterk og levende tradisjon for at slike monu­menter har vært brukt i rettslige…